กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
บทนำ

ดร. คชินท์ สายอินทวงศ์

ประเทศไทยเรามีโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกที่เป็นแบบ Traditional ceramic หรือเซรามิกแบบดั้งเดิมอยู่มากมาย ผลิตภัณฑ์มีทั้งกระเบื้องปูพื้น กระเบื้องบุผนัง กระเบื้องแกรนิต กระเบื้องหลังคาเซรามิก สุขภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร ลูกถ้วยไฟฟ้า ของตกแต่ง ของจัดสวน แก้ว กระจก วัสดุทนไฟ ซึ่งโรงงานก็มีทั้งโรงงานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก จนกระทั่งเป็นแบบสตูดิโอ โรงงานเซรามิกส่วนใหญ่ตั้งอยู่แถบจังหวัดสระบุรี ลำปาง ราชบุรี สมุทรสาคร ชลบุรี และจังหวัดอื่นๆ แต่ละชุมชนก็มีสมาคมหรือชมรมเซรามิกเพื่อเป็นศูนย์กลางของการทำกิจกรรมและการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ทั้งสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง สมาคมโรงโอ่ง ราชบุรี สมาคมเซรามิกไทย ชมรมเซรามิกสระบุรี สมาคมเซรามิกสมุทรสาคร จะว่าไปแล้วแต่ละสมาคมก็มีความร่วมมือกันอยู่ในระดับหนึ่ง ซึ่งถ้าทุกๆสมาคมหรือโรงงานต่างๆมีการรวมพลังกันอย่างจริงจัง มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ บริษัทผู้ผลิตในประเทศก็จะมีความสามรถในการแข่งขันกับคู่แข่งที่สำคัญอย่างจีนและเวียดนามได้

ชุมชนออนไลน์เซรามิกของไทยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมความรู้พื้นฐานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ Traditional ceramic เครื่องจักรต่างๆในการผลิต วัตถุดิบทั้งเนื้อดินและสีเคลือบ กระบวนการผลิตเซรามิกในทุกผลิตภัณฑ์ เครื่องมือวิเคราะห์และการวิเคราะห์เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ องค์กรและมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนเซรามิก ผู้ผลิตเครื่องจักร วัตถุดิบรวมทั้งผู้ขายวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานทั้งระบบบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) รวมทั้ง TPM เนื่องจากการทำธุรกิจในปัจจุบันนั้นลูกค้าต่างประเทศเริ่มมีข้อกำหนดอื่นๆในการซื้อของจากเรานอกเหนือจากเรื่องคุณภาพ ราคาและการส่งมอบแล้วก็ยังมีข้อกำหนดที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์อีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการตรวจโรงงานตามมาตรฐาน ISO9000, ISO14000, SA8000, ISO26000, CTPAT, CSR และอื่นๆ ซึ่งจะสร้างความลำบากให้แก่ผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศมากขึ้น จนถึงกับอาจถูกการปฏิเสธจากลูกค้าไปเลยก็ได้ ชุมชนออนไลน์เซรามิกของไทยนี้จะช่วยให้ความรู้และการเตรียมตัวให้กับผู้ประกอบการที่ต้องพบกับการตรวจโรงงานเหล่านี้ด้วย