กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
การควบคุมคุณภาพของการผลิตสีเคลือบ

การควบคุมคุณภาพของการผลิตสีเคลือบ
ดร. คชินท์ สายอินทวงศ์

ในยุคที่เศรษฐกิจของโลกที่ยังไม่แน่นอนด้วยพิษวิกฤตเศรษฐกิจที่ลามไปทั้งยุโรป อเมริกาและญี่ปุ่น ซึ่งทั้งหมดนี้คือฐานสำคัญของการส่งออกของประเทศไทย กำลังซื้อที่หดหาย การยกเลิกคำสั่งซื้อ การทบทวนยอดการสั่งซื้อนั้นมีผลมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดทีเดียว ส่วนหนึ่งมาจากคุณภาพของตัวสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ได้ตามข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ ส่วนหนึ่งมาจากการส่งมอบที่ไม่ตรงเวลาของผู้ผลิตอันเนื่องมาจากการผลิตแล้วมีของเสียมาก หรือทำแล้วไม่ผ่านการตรวจสอบของลูกค้า ส่วนหนึ่งมาจากต้นทุนที่สูงขึ้นทำให้ไม่สามารถทำราคาสู้กับคู่แข่งจากจีนหรือเวียดนามได้ หลายๆโรงงานในเมืองไทยต้องสูญเสียลูกค้าไปเพราะการที่ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนดเวลาเนื่องจากมีของเสียมากจนต้องทำสินค้าเพิ่ม ปัญหาหลักส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดตำหนิขึ้นบนผลิตภัณฑ์คือตำหนิจากสีเคลือบนั้นเองเพราะสีเคลือบจะเป็นตัวแสดงความสวยงามของผลิตภัณฑ์ ซึ่งถ้าสีเคลือบมีตำหนิก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์ขาดความงามไปได้ หลายๆโรงงานมาตกม้าตายตอนจบเพราะทำตัวอย่างออกมาสวย ลูกค้าวางออเดอร์เรียบร้อย แต่พอผลิตจริงกลับไม่สามารถทำได้อย่างที่รับปากกับลูกค้า กว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตนั้นมาจากสีเคลือบที่ไม่ได้คุณภาพ อาจมีทั้งที่เกิดตำหนิขึ้นเช่นรูพรุน รูเข็ม สีดึงตัว เคลือบถลอก เคลือบร่อน เคลือบราน หรือทำมาแล้วสีไม่เหมือนสีเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ เกิดปัญหาสีเพี้ยน สีด้านไป หรือสีมันไป ดังนั้นถ้าเราต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เราจะต้องมีการควบคุมกระบวนการผลิตสีเคลือบที่ดีเพียงพอที่จะทำให้คุณภาพของสีเคลือบสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราสม่ำเสมอได้ โดยกระบวนการที่สำคัญในการควบคุมคุณภาพของสีเคลือบจะเริ่มต้นตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบสำหรับสีเคลือบ กระบวนการผลิตสีเคลือบทั้งการชั่ง การบดและการควบคุมปัจจัยในการบด และการควบคุมคุณภาพของสีเคลือบเองทั้งในช่วงที่เป็นน้ำเคลือบและคุณภาพของเคลือบเมื่อผ่านการเผาแล้ว

[ อ่านเพิ่มเติม PDF ไฟล์ (734 KB), MS Word ไฟล์ (1.47 MB) ]