กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: สอบถามผู้รู้เรื่องเคลือบค่ะ
Visit  |  17 พค 58 - 18:34:58  
เนื่องจากทำเคลือบมา แล้วนำเคลือบที่ได้ไป XRD แล้วไม่ปรากฏพีค = เป็นamorphous แต่เมื่อนำไป SEM แล้วปรากฏเป็นเม็ดสีเหลี่ยมเล็กๆขึ้นมา และทำการEDXพีคที่สูงสุดคือ Si อยากทราบว่า เม็ดสีเหลี่ยมเล็กๆที่เกิดขึ้นมา คืออะไรและเกิดมาได้อย่างไร เกี่ยวข้องกับPhase separation หรือไม่ 
ตอบกระทู้