กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: ยอดส่งออกไปยังประเทศสำคัญ
คน PATRA  |  13 มิย 52 - 12:15:15  
UNITED STATES    25,774,335
UNITED KINGDOM    19,876,812
UNITED STATES    14,308,362
GERMANY      8,164,682
FRANCE      7,565,729
ITALY      6,881,988
FINLAND      6,727,451
JAPAN      6,164,986
NETHERLANDS      4,792,407
SWEDEN      4,629,946
BELGIUM      4,536,844
JAPAN      4,160,583
UNITED KINGDOM      3,871,126
GERMANY      3,272,402
SPAIN      3,106,513
ITALY      2,466,846
SPAIN      2,393,412
AUSTRALIA      2,278,134
NORWAY      2,089,304
UNITED ARAB EMIRATES      2,024,302
DENMARK      1,853,531
DENMARK      1,806,133
SAUDI ARABIA      1,342,328
POLAND      1,340,863
IRELAND      1,334,267
NETHERLANDS      1,296,211
TURKEY      1,293,666
FINLAND      1,289,818
CANADA      1,206,244
HONG KONG      1,143,452

เป็นยอดส่งออกจากไทยไปประเทศต่างๆ ในปี 2008

ตอบกระทู้
  ความคิดเห็นที่ 6 คน Patra  |  13 มิย 52 - 12:56:24  

แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมจากตารางเริ่มต้นกระทู้

Year

Flow 

Country

 Export BAHT 

 Export USD 

2008

Porce&Bone

UNITED STATES

           498,533,389

           14,308,362

2008

Porce&Bone

ITALY

           239,782,917

             6,881,988

2008

Porce&Bone

JAPAN

           144,963,449

             4,160,583

2008

Porce&Bone

UNITED KINGDOM

           134,878,152

             3,871,126

2008

Porce&Bone

GERMANY

           114,017,356

             3,272,402

2008

Porce&Bone

SPAIN

           108,237,447

             3,106,513

2008

Porce&Bone

AUSTRALIA

             79,374,969

             2,278,134

2008

Porce&Bone

NORWAY

             72,795,727

             2,089,304

2008

Porce&Bone

UNITED ARAB EMIRATES

             70,530,928

             2,024,302

2008

Porce&Bone

DENMARK

             64,580,902

             1,853,531

2008

Porce&Bone

SAUDI ARABIA

             46,769,535

             1,342,328

2008

Porce&Bone

NETHERLANDS

             45,162,712

             1,296,211

2008

Porce&Bone

TURKEY

             45,074,037

             1,293,666

2008

Porce&Bone

FINLAND

             44,939,979

             1,289,818

2008

Porce&Bone

HONG KONG

             39,840,275

             1,143,452

 

Year

Flow 

Country

 Export BAHT 

 Export USD 

2008

Stone&Earth

UNITED STATES

           898,031,946

           25,774,335

2008

Stone&Earth

UNITED KINGDOM

           692,549,861

           19,876,812

2008

Stone&Earth

GERMANY

           284,474,652

             8,164,682

2008

Stone&Earth

FRANCE

           263,605,889

             7,565,729

2008

Stone&Earth

FINLAND

           234,398,537

             6,727,451

2008

Stone&Earth

JAPAN

           214,801,065

             6,164,986

2008

Stone&Earth

NETHERLANDS

           166,977,524

             4,792,407

2008

Stone&Earth

SWEDEN

           161,317,055

             4,629,946

2008

Stone&Earth

BELGIUM

           158,073,162

             4,536,844

2008

Stone&Earth

ITALY

             85,950,107

             2,466,846

2008

Stone&Earth

SPAIN

             83,391,504

             2,393,412

2008

Stone&Earth

DENMARK

             62,929,460

             1,806,133

2008

Stone&Earth

POLAND

             46,718,496

             1,340,863

2008

Stone&Earth

IRELAND

             46,488,656

             1,334,267

2008

Stone&Earth

CANADA

             42,028,084

             1,206,244

  ความคิดเห็นที่ 5 คน Patra  |  13 มิย 52 - 12:52:53  

อธิบายตารางข้างล่าง

ตารางแรกเป็นยอดส่งออกสินค้า Ceramic Tablewareที่ไม่ใช่ Porcelain & Bone China ไป UK

ตารางที่สองเป็นยอดส่งออกสิค้า Ceramic Tableware ที่เป็นสินค้า porcelain & Bone China

 ไปยัง UK

  ความคิดเห็นที่ 4 คน Patra  |  13 มิย 52 - 12:41:39  

Year

Country

 Export BAHT 

 Export USD 

2008

UNITED KINGDOM

692,549,861

   19,876,812

2007

UNITED KINGDOM

842,680,964

   25,050,416

2006

UNITED KINGDOM 

698,165,037

   19,181,886

2005

UNITED KINGDOM 

 866,510,363

   21,133,214

2004

UNITED KINGDOM 

 961,806,406

   24,117,573

2003

UNITED KINGDOM 

                       1,419,728,153

     35,756,911

2002

UNITED KINGDOM 

                       1,297,979,110

   30,021,420

2001

UNITED KINGDOM 

                       1,016,806,622

   22,991,618

สถิติส่งออกของไทย เฉพาะสินค้าTableware ที่ไมใช่เนื้อ porcelain & Bone China

Year

Country

 Export BAHT 

 Export USD 

2008

UNITED KINGDOM

                       134,878,152

     3,871,126

2007

UNITED KINGDOM

                       196,469,447

     5,840,456

2006

UNITED KINGDOM 

                       193,762,856

     5,323,580

2005

UNITED KINGDOM 

                       132,593,325

     3,233,802

2004

UNITED KINGDOM 

                       108,090,875

     2,710,410

2003

UNITED KINGDOM 

                       113,036,735

       2,846,914

2002

UNITED KINGDOM 

                       102,725,816

     2,375,982

2001

UNITED KINGDOM 

85,604,490

     1,935,654

  ความคิดเห็นที่ 3 คน Patra  |  13 มิย 52 - 12:33:53  

Year

 Export To UK (USD) 

2008

          23,747,937.50

2007

          30,890,872.34

2006

          24,505,465.90

2005

          24,367,015.70

2004

          26,827,983.04

2003

          38,603,825.41

2002

          32,397,402.25

2001

          24,927,272.34

  ความคิดเห็นที่ 2   |  13 มิย 52 - 12:26:28  

Year

 Export to USA (USD) 

2008

          40,082,696.94

2007

          52,693,336.83

2006

          58,688,411.82

2005

          58,370,948.70

2004

          57,681,601.56

2003

          57,589,172.98

2002

          56,765,148.43

2001

          52,284,614.62

  ความคิดเห็นที่ 1 คน Patra  |  13 มิย 52 - 12:20:09  

ข้อมูลด้านล่าง

เป็น สินค้า Ceramic Tableware

หน่วยเป็น USD

ที่มาจาก กรมศุลกากร