กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: Update ขายผ้าสกรีน POLY WHITE Brands : SEFAR/SAATILENE/NBC
Wassana  |  11 มีค 64 - 09:13:29  
> ขายผ้าสกรีน Poly White Brands : SEFAR/SAATILENE/NBC เป็นสินค้าใหม่ยังไม่ได้ใช้งาน
> สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วาสนา Tel. 061-1619951
> จำนวนคงเหลือตามจริง โดยมี No. ผ้า ดังนี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No
Description
Brand
1
ผ้าสกรีน POLY WHITE 100-40T
SEFAR
2
ผ้าสกรีน POLY WHITE 10-350T
SEFAR
3
ผ้าสกรีน POLY WHITE 120-35T
SEFAR
4
ผ้าสกรีน POLY WHITE 165-30T
SEFAR
5
ผ้าสกรีน POLY WHITE 24-140T 
SEFAR
6
ผ้าสกรีน POLY WHITE 40-80T
SEFAR
7
ผ้าสกรีน POLY WHITE 54-64T 
SEFAR
8
ผ้าสกรีน POLY WHITE 36-90T
SEFAR
9
ผ้าสกรีน POLY WHITE 15-200T 
SAATILENE
10
ผ้าสกรีน POLY WHITE 51-70T
SAATILENE
11
ผ้าสกรีน POLY WHITE 68-55T
SAATILENE
12
ผ้าสกรีน POLY WHITE 77-55T
SAATILENE
13
ผ้าสกรีน POLY WHITE 45-80T
SAATILENE
14
ผ้าสกรีน POLY WHITE 55-64T
SAATILENE
15
ผ้าสกรีน POLY WHITE 140-35T
NBC
 
ตอบกระทู้