กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: การเผาแคลไซต์ คืออะไร
Dukdik  |  12 ตค 64 - 11:17:30  
ขออนุญาตตั้งกระทู้สอบถามครับพอดีผมมีข้อสงสัยและอยากได้ข้อมูลหาเชิงลึกเพื่อนำไปประกอบงานวิจัยต่อไปครับ เช่น เปเปอร์ หรือ ลิงก์ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับกระบวนการเผาแคลไซต์ที่มีผลต่อโครงสร้างดินเผาครับ เช่น การเผาแคลไซต์ว่ามีผลต่อโครงสร้างดินเผาอย่างไร และทำให้โครงสร้างดินเผามีความแข็งแรงมากขึ้นได้จริงหรือไม่อย่าไร 
ตอบกระทู้
  ความคิดเห็นที่ 1 Thanin N.  |  01 มค 65 - 19:51:31  
การเผาแคลไซน์ หรือ กระบวนการแคลซิเนชัน (Calcination) เป็นกระบวนการสังเคราะห์สารเซรามิกแบบหนึ่งโดยอาศัยปฏิกิริยาทางเคมีโดยมีความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์
 1. กำจัด %moisture organic compound และก๊าซต่างๆ
 2. เพิ่มก๊าซออกซิเจนลงไปในสารเพื่อให้เกิดสารใหม่
 3. เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกายภาพและเคมีของสาร
 4. เพิ่มความบริสุทธิ์ของสารได้ถึง 99.5%
โดยส่วนใหญ่แล้วการเผาแคลไซน์นั้น จะใช้กับสารเซรามิกกลุ่มโครงสร้างเชิงเดี่ยว เช่น La(NO3)3 + Ni(NO3)2 ผ่านกระบวนการแคลซิเนชันที่อุณหภูมิ 800 oC จะได้ผลิตภัณฑ์เป็น LaNiO3 ซึ่งมีโครงสร้างแบบ Perovskite ในขณะที่ดินเผาหรือกลุ่ม Traditional Ceramics ไม่ค่อยมีการใช้กระบวนการ Calcination เพราะส่วนใหญ่จะเกิดกระบวนการ Sintering ทันที