กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: เตาอบเซรามิก เตาเผาเซรามิก ceramic kiln
Thammarong  |  14 พค 66 - 17:42:14  

 เตาเผาเซรามิก ceramic kiln

เตาเผาเซรามิก ceramic kiln

 เตาเผาเซรามิก คือเตาเผาที่เผาชิ้นงานที่อุณหภูมิสูง 800-1,200 องศาเซลเซียล ,เตาเผาเซรามิก มีหลายแบบหลายขนาด ,เตาเผาเซรามิก กำหนดจากช่องเผาเป็นหลัก ,เตาเผาเซรามิก และลักษณะของชุดควบคุมอาจเป็นแบบร่วมหรือในตัวเดียวกันก็ได้,เตาเผาเซรามิกไฟฟ้า เตาเผาเซรามิกขนาดเล็ก

เตาเผาเซรามิกขนาดใหญ่ Large ceramic kiln คือเตาเผาเซรามิกที่ สามารถเผาได้ครั้งละมากๆ มีตั้งแต่อุณหภูมิ 1000-1280 องศา ส่วนใหญ่เป็นเตาที่เปิดฝาบน และสามารถใส่ ชั้นรองเผาซ้อนกันได้หลายชั้น
คำว่าเตาเผาที่ได้มาจากถังและเตาในภาษาอังกฤษแบบเก่ามักใช้แทนกันได้เพื่ออธิบายประเภทของเตาอบ / เตาซึ่งถูกให้ความร้อนจนถึงอุณหภูมิที่สูงมากซึ่งเรียกว่ากระบวนการเผา

การเผาดิบ เครื่องปั้นดินเผาครั้งแรกก่อนที่จะเคลือบ เครื่องปั้นดินเผาส่วนใหญ่จะผ่านการเผาแบบบิสกิตแล้วเผาอีกครั้งเพื่อหลอมเคลือบและหลอมรวมเข้ากับตัวดินเหนียว เครื่องปั้นดินเผาแบบ Bisque เป็นเครื่องเผาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและมีความสำคัญอย่างยิ่ง เปลี่ยนวัตถุให้เป็นรูพรุนสำหรับเคลือบ ช่วยให้ช่างปั้นหม้อสามารถตกแต่งคราบสกปรก อันเดอร์เกลซ และเคลือบได้มากขึ้น โดยลดความเสี่ยงที่หม้อจะเสียหายได้อย่างมาก

การเผาเคลือบคือ ดินเผาเป็นกระบวนการเปลี่ยนจากดินเหนียวเป็นวัสดุเซรามิก เวลาส่วนใหญ่ในการเผาเครื่องปั้นดินเผาสองครั้ง และการเผาครั้งที่สองเรียกว่าการเผาเคลือบ ดังนั้นการเคลือบด้วยการยิงคืออะไรกันแน่ ขั้นตอนแรกในการเผาเครื่องปั้นดินเผา การเผาเคลือบเซรามิก คือการเผาไฟเมื่อดินเหนียวกลายเป็นเครื่องเซรามิก หลังจากจุดไฟแล้ว น้ำยาเคลือบจะถูกนำไปใช้กับหม้อและปล่อยให้แห้ง การเผาครั้งที่สองคือการเผาเคลือบ ซึ่งในระหว่างนั้นเคลือบจะละลายเกิดเป็นชั้นเคลือบคล้ายแก้วบนเครื่องปั้นดินเผา

การใช้เตาเผาเครื่องปั้นดินเผา เป็นเวลาหลายร้อยปีในการเปลี่ยนดินเหนียวให้เป็นวัตถุเนื้อแน่น เทคโนโลยีสมัยใหม่นำไปสู่การดัดแปลงที่อนุญาตให้ติดตั้งเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาที่บ้าน อย่างไรก็ตาม เตาเผาเหล่านี้ทำงานที่อุณหภูมิสูงมากและคุณควรระมัดระวังในการใช้งาน

ส่วนประกอบของเตาเผาเซรามิก 

ใส้เตาเผา ทำหน้าที่เป็นตัววางใส้เตา,ประกอบจากเซรามิกใส้เตาที่มีขดลวดความร้อนขดอยู่ภายใน ตามขนาดวัตต์ที่เราต้องการ เช่น เตาเผาเซรามิก 2,500 วัตต์,เตาเผาเซรามิก 4,000 วัตต์,เตาเผาเซรามิก 5,000 วัตต์,เตาเผาเซรามิก 8,000 วัตต์,เตาเผาเซรามิก 10,000 วัตต์ เป็นต้น แรงดันไฟฟ้า อาจเป็น,เตาเผาเซรามิก ขนาดแรงดัน 220 โวลต์ หรือ 380 โวลต์ก็ได้
ฉนวนเตา ทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันความร้อนไม่ให้,เตาเผาเซรามิก สูญเสียความร้อนออกสู่ภายนอกอาจเป็น,เตาเผาเซรามิก แบบผ้าหรือแบบแผ่นก็ได้มีหลายขนาด 25 มิลลิเมตร,50 มิลลิเมตร เป็นต้น
ชุดควบคุมไฟฟ้าเตาเผา ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิความร้อนใน ,เตาเผาเซรามิก อาจเป็นแบบแยกชุด,หรือรวมอยู่ใน,เตาเผาเซรามิก ตัวเดียวกันก็ได้ อาจมีตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นเทอร์โมคัปเบิล
ตัวเคสเตา ทำหน้าที่ป้องกันห่อหุ้มใส้ ,เตาเผาเซรามิก และป้องกันชุดควบคุมไฟฟ้าไม่ให้เกิดการกระแทกหรือความร้อนรั่วไหลออกได้จาก,เตาเผาเซรามิก
ขั้วไฟฟ้า ทำหน้าที่สำหรับต่อไฟฟ้าโดยทั่วไปเป็นเซรามิกทนความร้อนสูงเพื่อป้องกันการละลายของขั้วไฟฟ้า สายที่ต่อจากฮีตเตอร์อาจเป็นสายทนความร้อนหรือเป็นเซรามิกรอยหุ่มไว้ก็ได้

เตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ไฟฟ้า electric pottery kiln คือเตาที่สามารถเผาเครื่องปั้นดินเผา (ดินดิบ) ให้มีความแข็งแรงทนทาน ไม่เสียรูปง่าย สามารถใส่น้ำหรือของเหลวได้ เป็นขั้นตอนก่อนจะเคลือบสีเครื่องปั้นดินเผา

การเผาดิบเซรามิก (biscuit firing )เครื่องปั้นดินเผาครั้งแรกก่อนที่จะเคลือบ เครื่องปั้นดินเผาส่วนใหญ่จะผ่านการเผาแบบบิสกิตแล้วเผาอีกครั้งเพื่อหลอมเคลือบและหลอมรวมเข้ากับตัวดินเหนียว เครื่องปั้นดินเผาแบบ Bisque เป็นเครื่องเผาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและมีความสำคัญอย่างยิ่ง เปลี่ยนวัตถุให้เป็นรูพรุนสำหรับเคลือบ ช่วยให้ช่างปั้นหม้อสามารถตกแต่งคราบสกปรก อันเดอร์เกลซ และเคลือบได้มากขึ้น โดยลดความเสี่ยงที่หม้อจะเสียหายได้อย่างมาก

เตาเผาเซรามิกคือ เตาเผาที่เผาชิ้นงานที่อุณหภูมิสูง 800-1,200 องศาเซลเซียล ,เตาเผาเซรามิก มีหลายแบบหลายขนาด ,เตาเผาเซรามิก กำหนดจากช่องเผาเป็นหลัก ,เตาเผาเซรามิก และลักษณะของชุดควบคุมอาจเป็นแบบร่วมหรือในตัวเดียวกันก็ได้
  

ส่วนของใส้เตาเผา kiln filling price ทำหน้าที่เป็นตัววางใส้เตา,ประกอบจากเซรามิกใส้เตาที่มีขดลวดความร้อนขดอยู่ภายใน ตามขนาดวัตต์ที่เราต้องการ เช่น เตาเผาเซรามิก 2,500 วัตต์,เตาเผาเซรามิก 4,000 วัตต์,เตาเผาเซรามิก 5,000 วัตต์,เตาเผาเซรามิก 8,000 วัตต์,เตาเผาเซรามิก 10,000 วัตต์ เป็นต้น แรงดันไฟฟ้า อาจเป็น,เตาเผาเซรามิก ขนาดแรงดัน 220 โวลต์ หรือ 380 โวลต์ก็ได้

ดินเซรามิก (ceramic clay )ดิน หมายถึงดินขาวและดินเหนียว ดินขาว คือ ดินเกาลิน (K&olin) เช่น ดินขาวระนอง ดินขาวจังหวัดลำปาง เป็นต้น ดินชนิดนี้เมื่อ เผาที่อุณหภูมิประมาณ 1,200 องศาเซลเซียส จะมีสีขาว แต่ไม่ค่อยเหนียว ดังนี้จึงต้องมีการ ประสานดินเหนียวลงไป เพื่อช่วยในการขึ้นรูป ดินเหนียว หรือ ดินบอลเคลย์ (B&ll Cl&y) มีสีดำ มีความละเอียดและมีความเหนียวสูง ใช้ผสม กับดินขาวช่วยให้การขึ้นรูปง่ายขึ้น แหล่งดินเหนียวในประเทศสยาม ที่นิยมนำมาผลิต ในอุตสาหกรรม อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแร่ควอรตซ์ เป็นสารชิลิกา (SiO 2 )นำมาใช้ผสมทำเซรามิก เพื่อให้เนื้อตัวสินค้า มีความแข็งแรง และคงทนขึ้น และช่วยในการหดตัวของดิน แหล่งแร่ควอรตซ์ ในประเทศสยาม พบที่ ราชบุรี 

แป้นหมุนเซรามิก แป้นหมุนไฟฟ้า electric ceramic dial แบ่งออกเป็น แบบ คือ
แป้นหมุนไฟฟ้าแบบนั่งทำงาน > ตัวแป้นจะอยู่เสมอที่นั่งเวลาปั้น ช่างปั้นจะนั่งลงกับที่นั่งแล้วทำการปั้น ซึ่งจะมีระบบการหมุนของแป้น แบบ คือระบบการหมุนด้วยสายพาน บางชนิดจะใช้มอเตอร์เพียงตัวเดียวแล้วต่อกับแป้นหมุนหนึ่งที่ หรือต่อกับแป้นหมุนหลายตัว บางทีเรียกว่าแป้นราว มีความเร็วรอบบางชนิดคงที่ บางชนิดสามารถปรับความเร็วรอบได้ แต่ข้อเสียคือเวลาใช้ดินปั้นก้อนใหญ่มีน้ำหนักมาก อาจทำให้แป้นฟรีได้
ระบบการหมุนด้วยเฟืองแป้น แกนมอเตอร์ระบบนี้จะมีกำลังในการหมุนมากกว่าแบบสายพาน จึงไม่ต้องกังวลเรื่องแป้นหมุนฟรี ซึ่งเหมาะกับการผลิตปั้นผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ แต่มีราคาค่อนข้างแพง


แป้นหมุนไฟฟ้าแบบยืนทำงาน > แป้นหมุนที่ใช้สายพานในการหมุน เวลาปั้นต้องยืนปั้น สามารถปรับความเร็วได้ เหมาะกับการปั้นงานขนาดเล็กจนถึงปานกลาง เนื่องจากไม่สามารถดึงดินให้สูงต่อเนื่องได้เพราะตัวแป้นมีความสูงจากพื้นดินประมาณ 75 - 80 cm
แป้นหมุนที่สามารถปรับตัวแป้นให้เลื่อนขึ้นลงและคว่ำหงายได้ > แป้นหมุนแบบนี้ ส่วนมากแป้นจะยึดอยู่กับแกนเหล็กที่ปรับสูงต่ำเลื่อนลงขึ้นด้วยระบบเฟืองและยังสามารถปรับให้หงายคว่ำได้อีก ซึ่งจากลักษณะพิเศษนี้จะช่วยให้ปั้นชิ้นงานทรงสูงที่ไม่กว้าง และใหญ่มากนักได้ดีกว่าการปั้นแป้นหมุนแบบแป้นธรรมดาทั่วไป แต่แป้นหมุนแบบนี้ไม่ค่อยนิยมใช้กัน เพราะราคาแพงและมีข้อจำกัดในการขึ้นรูป คือจะขึ้นได้เฉพาะรูปทรงสูงเพียวเท่านั้น และผลิตภัณฑ์มักจะแตกร้าว

แผ่นรองเผา และขาตั้งแผ่นรองเผา ทำหน้าที่ เพิ่มพื้นที่เผาในเตาและยังช่วย กระจายความร้อนให้ทั่วถึง ชิ้นงานไม่อัดแน่นเกินไป มีหลายขนาดตามขนาดช่องเผา และความสูงของช่องเผา

ชุดควบคุมไฟฟ้าเตาเผา ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิความร้อนใน ,เตาเผาเซรามิก อาจเป็นแบบแยกชุด,หรือรวมอยู่ใน,เตาเผาเซรามิก ตัวเดียวกันก็ได้ อาจมีตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นเทอร์โมคัปเบิล

ขั้วไฟฟ้าเตาเผา (Furnace electrodes) ทำหน้าที่สำหรับต่อไฟฟ้าโดยทั่วไปเป็นเซรามิกทนความร้อนสูงเพื่อป้องกันการละลายของขั้วไฟฟ้า สายที่ต่อจากฮีตเตอร์อาจเป็นสายทนความร้อนหรือเป็นเซรามิกรอยหุ่มไว้ก็ได้


ตัวเคสเตาเผา (Furnace case) ทำหน้าที่ป้องกันห่อหุ้มใส้ ,เตาเผาเซรามิก และป้องกันชุดควบคุมไฟฟ้าไม่ให้เกิดการกระแทกหรือความร้อนรั่วไหลออกได้จาก,เตาเผาเซรามิก


ฉนวนเตาเผา (Furnace insulation) ทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันความร้อนไม่ให้,เตาเผาเซรามิก สูญเสียความร้อนออกสู่ภายนอกอาจเป็น อิฐทนไฟ หรือฉนวนใยแก้ว ซ้อนกันเป็นชั้นๆ,เตาเผาเซรามิก แบบผ้าหรือแบบแผ่นก็ได้มีหลายขนาด 25 มิลลิเมตร,50 มิลลิเมตร เป็นต้น

เตาเผาเซรามิกขนาด เตาเผาเซรามิก ฝาหน้า ขนาด 1000 องศาเซลเซียล ( Ceramic furnace )

เตาเผาเซรามิกขนาด เตาเผาเซรามิก ฝาหน้า ขนาด 1200 องศาเซลเซียล ( Ceramic furnace )

เตาเผาเซรามิกขนาด เตาเผาเซรามิก ฝาหน้า ขนาด 1300 องศาเซลเซียล ( Ceramic furnace )

เตาเผาเซรามิกแบบเคสหกเหลี่ยม 1280 องศา เตาเผาชนิดนี้เหมาะกับชิ้นงานที่มีรูปแบบไม่แน่นอน เป็นการวางชิ้นงานอบเป็นชั้นๆ ทางแนวดิ่งเคลื่อนที่ง่าย อุณหภูมิสูงเหมาะกับงานอุตสาหกรรม อบลักษณะงานเซรามิกต่างๆ

มหาโชคเตาอุตสาหกรรม ผลิตจำหน่าย เตาอุตสาหกรรม เตาอบลมร้อน เตาเผาเซรามิก พร้อมอะไหล่ และบริการ

 

Infoableinter@gmail.com
Product : Heater
Website : https://xn--m3cic2akk8ce6h8gf.blogspot.com/
Website : https://xn--12ct3a2a0al6hbcv7jcc.blogspot.com/
Website : https://infrared-able.blogspot.com/
78/77 Kubon-Ramintra Tarang Bangkeng BKK 10220 Thailand
Cell: +66-86-334-3495
Home: +66-61-832-5995  >> สั่งซื้อ <<
ตอบกระทู้