กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: มีปัญหาเคลือบใสด้านครับ
harn  |  01 กย 52 - 16:40:58  
เคลือบใสที่เผาอุณหภูมิ 1230 องศา มีปัญหาว่าบางครั้งจะมีจุดขาวๆเป็นฝ้าหรือไม่ก็ด้านๆในบางส่วน(ไม่ได้เป็นทั้งใบ) ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นครับ และเราจะป้องกันได้อย่างไร
ตอบกระทู้
  ความคิดเห็นที่ 1 คชินท์  |  03 กย 52 - 11:08:57  
ผมคิดว่าน่าจะเกิดจากการตกผลึกกลับของเคลือบครับ ในสูตรเคลือบใสที่มี ZnO เป็นสว่นประกอบจะมีปัญหาฝ้าขาวเช่นนี้หรือบางครั้งอาจถึงขั้นเป็นผลึกสีขาวเล็กๆลอยอยู่ที่ผิวหน้าเคลือบ ปัญหานี้แก้ได้โดยให้ช่วงในการเย็นตัวของเตาเร็วขึ้นเพื่อลดปัญหา Devitrification นี้ หรือไม่ก็ปรับสูตรเลิกใช้ ZnO ไปเลย เนื่องจาก ZnO มีปัญหาการตกผลึกกลับและมีราคาแพงด้วยครับ