กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: ความหมายของการร้าว
ดินปั้น  |  22 มีค 53 - 12:00:28  

ปกติที่ผมได้ยินมาจะมีนิยามการร้าวก่อนเผา หลังเผา เช่นก่อนเผาก็ตอนที่เป็นดินดิบ และหลังเผาก็ตอนที่เย็นตัว

แล้วระหว่างการเผาหรือในเวลาเริ่มที่เผาจะเรียกว่าอะไร แล้วลักษณะเป็นไงครับ เพราะระว่างการให้ความร้อนก็มีการ

ขยายตัวเหมือนกัน

ตอบกระทู้
  ความคิดเห็นที่ 2 คชินท์  |  23 มีค 53 - 22:46:09  

เราเรียกว่า Pre heating crack ครับ สาเหตุการร้าวถ้าพูดแบบสั้นๆคือ Stress หรือแรงเค้นที่เกิดขึ้นที่ชิ้นงานมีค่ามากกว่าค่า Strength ของชิ้นงานดิบในระหว่างการเผา

Stress ในชิ้นงานมาได้จาก External stress และ Internal stress

External stress ได้แก่แรงที่มากระทำขณะขึ้นรูป การเคลือนย้าย การตกแต่งชิ้นงานซึ่งอาจเกิดเป็น stress ที่ยังไม่แสดงการร้าวให้เห็นแต่เมื่อชิ้นงานเกิดการหดตัวก็จะเห็นรอยร้าวได้โดยง่าย

Internal stress ได้แก่ การหดตัวหลังอบแห้ง การหดตัวในมิติต่างๆที่ไม่เท่ากันอันเนื่องมาจาก Green bulk density ของชิ้นงานที่แตกต่างกันซึ่งมาจากการออกแบบหรือจากการขึ้นรูป การขยายตัวของความชื้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น การขยายตัวของน้ำในโครงสร้างผลึก การเปลี่ยนโครงสร้างผลึกหลายตัวทั้ง Quartz, Tridymite, Cristobalite(Low temp phase) ค่า COE ของชิ้นงานกับเคลือบ ค่า COE ระหว่าง Grain

stressเหล่านี้มีโอกาสทำให้เกิดปัญหาร้าวได้ทั้งสิ้น ซึ่งเราห้ามมันไม่ได้ แต่เราคุมมันไม่ให้มากเกินไปและ design สูตรเนื้อดินให้มี strength มากกว่า stress เหล่านี้ก็จะช่วยลดปัญหาร้าวระหว่างการเผาได้

  ความคิดเห็นที่ 1 วิรัช  |  22 มีค 53 - 18:59:40  
เท่าที่ทราบนะครับ มันน่าจะเป็นการแตกที่เกิดจาก Thermal Stress ขณะเผาครับ ซึ่งเกิดได้จาก 3 ปัจจัยครับ
(1) Thermal gradient ที่ทำให้เกิดการหด ขยายตัวที่ต่างกัน ซึ่งอาจเป็นผลมาจาก firing rate และ thermal reactions
(2) Coefficient of thermal expansion ในช่วงอุณหภูมิต่าง ๆ เช่นการเกิด Quartz inversion
และ (3) Maximum strain

หรือถ้าเป็นตอนเผาก็น่าจะเกิดจากช่วงที่ Heat up เร็วเกินไปจน Free Water ออกไม่ทันครับ..