กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการเซรามิกฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  |  20 กค 53 - 10:10:25  
ข้อมูลโดยย่อของโครงการฯ
- เป็นโครงการที่สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้บริหารโครงการฯ
- มีหลักเกณฑ์การให้การสนับสนุน คือ ให้การสนับสนุน 35 % ของวงเงินการปรับปรุง โดยคิดตามปริมาตรบรรจุจริงของเตาเผาเซรามิก ให้การสนับสนุนทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคล บุคคลธรรมดา โดยไม่ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการใดๆ ก็ได้
- สนับสนุน 5 รูปแบบการปรับปรุง
   1) นำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่
   2) การใช้รถเตามวลเบา
   3) การเปลี่ยนเซรามิกไฟเบอร์
   4) การสร้างเตาใหม่
   5) การสร้างเตาใหม่ โดยมีการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ และมีการใช้รถเตามวลเบา
 โดยสามารถเลือกรูปแบบการปรับปรุงตามที่ผู้ประกอบการต้องการเองได้ เช่น จะเอา 4 + 1 ก็ได้ หรือ จะเอา 4+2 ก็ได้
- การดำเนินการสามารถทำได้ 2 แบบ คือ 1) ใช้ผู้รับเหมาที่ขึ้นทะเบียนกับทางโครงการฯ 2) ทางโรงงานขึ้นทะเบียนเพื่อปรับปรุงเตาของตัวเอง (ใช้ช่างชำนาญการในพื้นที่)
- โครงการไม่สนับสนุน ใน 2 กรณี ได้แก่ 1) ผู้ประกอบการที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง 2) ผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งไม่เคยประกอบธุรกิจทางด้านนี้มาก่อน (ไม่มีเตาชนิดใดๆ มาก่อน)
- สนับสนุนทั้งเตาชัตเติ้ล เตาโรเลอร์ เตาอุโมงค์
- โครงการฯ ได้รับงบสนับสนุนสำหรับผู้ประกอบการ 140 ล้านบาท ขณะนี้ดำเนินการเป็นเวลา 2 ปี (นำร่อง 6 เดือน) เหลืองบประมาณ ~ 100 ล้านบาท โดยเหลือระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 ปี (กันยายน 2554)
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053942007 ต่อ 327 คุณณัฎฐา ชุณหพิบูลรัตน์
- ดาวน์โหลดข้อมูลโครงการฯ ที่ http://202.28.247.114/tools_manage/ข้อมูลโครงการ.rar


ตอบกระทู้