กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: หาค่าcoe
เสกสรรค์์  |  07 กย 53 - 09:02:44  
อาจารย์ครับมีคำถามครับ
เนื้อดินชนิดหนึ่งมีผลวิเคราะห์ทางเคมีเป็นอย่างนี้ครับ
SiO2 69.08 %
TiO2  1.16 %
Al2O3 16.43%
Fe2O3        3.71 %
CaO            0.12 %
MgO           0.52 %
K2O            1.06 %
NaO2          0.69 %
MnO            0.01 %
P2O5           0.049 %
จากค่าที่อาจารย์เคยให้ไว้ของ COE.
Na2O  39.5* 10 (-6)
K2O    46.5
SiO2      8
Al2O3    8  และอื่นมีมากมาย  ที่นี้ผมต้องการจะคำนวณหาค่าCOE ผมต้องทำอย่างไรครับขอให้อาจารย์ช่วยสอนด้วยครับ
ขอบคุณครับ
ตอบกระทู้
  ความคิดเห็นที่ 1 คชินท์  |  11 กย 53 - 11:29:48  

อาจารย์เอาค่าFraction ของเปอร์เซนต์คูณกับค่า COE ครับแล้วนำค่าที่ได้มาบวกกัน เช่นจากเนื้อดินนี้มี SiO2 69.08 %fraction คือ (0.6908xCOE ของSiO2) + (0.0106x COE ของK2O) + (0.0116x COEของ TiO2) + (0.1643xCOEของAl2O3)......ทำไปเรื่อยๆจนครบค่าออกไซด์ ก็จะได้ค่า COEจากการคำนวณครับ

แต่ค่าที่ได้จะสูงกว่า COE ที่หาจาก Dilatometer เพราะในธรรมชาติถึงแม้ว่าจะมีดินสองตัวที่ Composition ใกล้กันมากก็ไม่ได้หมายความว่าค่า COE จะเท่าหรือใกล้กัน มันยังขึ้นอยู่กับโครงสร้างผลึกของดินนั้นๆ ขึ้นกับค่าความละเอียดของอนุภาคของดิน ขึ้นกับ%Residue ของดิน แต่การคำนวณพอบอกเป็น Guide line ได้ครับ