กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: ค่า pH ของน้ำที่ใช้ผลิตน้ำดิน (Body slip)
ณวัฒน์ กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย  |  14 กย 53 - 15:48:08  

 

ค่า pH ของน้ำ ถ้า

มีความเป็นกรด จะทำปฏิกิริยากับ L-400 อย่างไร

มีความเป็นกลาง จะทำปฏิกิริยากับ L-400 อย่างไร

มีความเป็นด่าง จะทำปฏิกิริยากับ L-400 อย่างไร

ตอบกระทู้
  ความคิดเห็นที่ 1 คชินท์  |  19 กย 53 - 21:17:46  

ถ้าน้ำมีสภาพเป็นกรดก็จะทำให้น้ำดินของเราเป็นกรดไปด้วยซึ่งที่สภาพเป็นกรดนั้น อนุภาคของดินจะจับตัวกันทำให้น้ำดินหนืด ดังนั้นเราจึงต้องเติม L-400 มากขึ้น

ถ้าเป็นกลางน้ำดินจะจับตัวกันน้อยลงเราจึงสามารถลดการเติม L-400 ลงได้

สำหรับน้ำที่เป็นเบสก็ทำให้อนุภาคดินผลักตัวกันซึ่งจะทำให้น้ำดินไหลตัวดีขึ้นแต่ต้องไม่เป็นเบสมากเกินไป