กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: สารเรืองแสงในเซรามิกส์
นิกกี้  |  24 ตค 53 - 19:37:25  
สารเรืองแสง ZnS:Cu ที่ซื้อมาต่างจากที่จินตนาการไว้ว่ามันจะสามารถเรืองแสงได้เองเลยตั้งแต่ซื้อมา  แต่พบว่าเมื่อเปิดขวดสารและนำมาทิ้งไว้ให้ถูกกระตุ้นด้วยแสง ZnS:Cu  ก็ไม่เรืองแสง  จึงอยากรู้ว่าต้องการเติมสารใดเข้าไปทำให้เกิดการเรืองแสงหรือไม่
ตอบกระทู้