กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: การขยายตัวหลังการเผา
  |  23 พย 53 - 23:03:49  
อยากทราบว่าการขยายตัวของชิ้นงานหลังการเผา เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะ
ตอบกระทู้
  ความคิดเห็นที่ 2 คชินท์  |  28 พย 53 - 21:11:26  

ถ้าหมายถึงการขยายตัวหลังเผาหลังออกจากเตาเลย โดยวัดขนาดเทียบกับขนาดก่อนเผาหรือขนาดของ Mould จะมีสาเหตุมาจาก

1. ค่า %Spring back มีค่าสูงมากเนื่องจากเนื้อดินมีอนุภาคละเอียดหรือขึ้นรูปด้วยแรงอัดที่สูงมากเช่นการ Press

2. การเกิดเฟสที่แตกต่างไปจากตอนก่อนเผาโดยสิ้นเชิงและเฟสดังกล่าวมีการขยายตัวมากกว่าการหดตัวในระหว่างการเผา เช่นเนื้อดิน Porous body ของ Dolomite และ Limestone

3. เนื้อดินเกิดการ Over firing หรือที่เรียกว่า Bloating ซึ่งจะทำให้เนื้อดินหลังเผาเกิดการขยายตัวได้เช่นกัน และถ้า Over firing มากๆชิ้นงานก็จะขยายตัวอย่างมากจนเกิดการผิดรูปไปจากเดิม

  ความคิดเห็นที่ 1 วิรัช  |  24 พย 53 - 12:20:42  
เซรามิกเมื่อถูกเผาแล้วจะอยู่ใสภาพ Rigid body แต่สามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นได้เมื่อถูกทิ้งไว้ในสภาวะปกติ ซึ่งเกิดจาก Moisture expansion เพราะเซรามิกนั้นยังมี % Water absorption อยู่ จะพบการขยายเพิ่มตาม %WA ที่เพิ่มขึ้นครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือ อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นครับ แตสภาวะปกติไม่น่าจะส่งผลเท่าไรนัก