กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: เชิญผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรม "เทคนิคการนำปูนปลาสเตอร์ใช้แล้วกลับนำมาใช้ประโยชน์"
กลุ่มประสานและถ่ายทอดเทคโนโลยี   |  09 ธค 53 - 09:44:11  
หลักสูตร "เทคนิคการนำปูนปลาสเตอร์ใช้แล้วกลับนำมาใช้ประโยชน์"

วัตถุประสงค์: เพิ่มพูนความรู้ปละประสบการณ์เรื่องสมบัติของปูนปลาสเตอร์ไม่ใช้แล้วของโรงงานเซรามิก

เนื้อหาหลักสูตร: 1 สมบัติของปูนปลาสเตอร์ใช้แล้วของโรงงานเซรามิก
                     2 การทดสอบปูนปลาสเตอร์ตามมาตรฐาน มอก. และสากล

การฝึกอบรม: ภาคทฤษฎี 3 ชั่วโมง
                 ภาคปฏิบัติ 9 ชั่วโมง

สถานที่:  ห้องฝึกอบรมโรงงาน (วพช.) สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วันที่:  20 ธันวาคม 2553  เวลา 08.00-16.00 น.
         21 ธันวาคม 2553  เวลา 09.00-16.00 น. 

การรับสมัคร:  สามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ กลุ่มประสานและถ่ายทอดเทคโนโลยี อาคารมาตรวิทยา ชั้น 7 ห้อง 710 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถ. พระราม 6  เขต ราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400

โทร:  02-201-7336    02-201-7056   โทรสาร  02-201-7055ตอบกระทู้
  ความคิดเห็นที่ 2 osmosis  |  17 ธค 53 - 08:52:24  
อยากให้มีจัดอบรมในต่างจังหวัดบ้างครับ
  ความคิดเห็นที่ 1 pinkim  |  13 ธค 53 - 19:42:33  
ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมเท่าไรครับ