กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: กระเบื้องพอร์ซเลนสโตนแวร์
ผู้สงสัย  |  06 มค 54 - 19:56:48  
อยากทราบว่ากระเบื้องพอร์ซเลนสโตนแวร์( porcelain stoneware) ต่างกับกระเบื้องพอร์ซเลน และกระเบื้องสโตนแวร์อย่างไรคะ  ในแง่ของวัตถุดิบ อุณหภูมิในการเผา การใช้งาน และกระเบื้องแบบไหนที่ดีที่สุดคะ
ตอบกระทู้