กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: เทคนิคการปรับลดค่าไอเสียของปล่องเตา
student  |  05 สค 54 - 14:42:57  

เทคนิคการปรับลดค่าไอเสียของปล่องเตา หากค่าเกินมาตรฐาน

ตอบกระทู้
  ความคิดเห็นที่ 1 คชินท์  |  14 สค 54 - 21:06:43  

เขียนกันยาวเลยครับเรื่องการลดไอเสียของเตา

เอาสั้นๆก่อนก็คือเราต้องปรับสัดส่วนของอากาศและกาซให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ตาม stoichiometric ของการเผาไหม้ซึ่งถ้าทำได้เราก็แทบจะไม่เกิด CO, SOX &NOX ต่างๆก็จะเหลือแต่ CO2, H2O เท่านั้น แต่การที่จะปรับหัวพ่นให้เหมาะสมเช่นนี้ได้จะอาศัยแค่ประสบการณ์และการมองเปลวคงไม่ได้ แต่ต้องมีเครื่องมือวัดสัดส่วนของการเผาไหม้ซึ่งมีราคาแพงแต่เราอาจติดต่อให้ทาง ปตท. มาช่วยวัดให้ได้ถ้าเราซื้อเขามากพอควร

นอกจากนี้การเลือกวัตถุดิบก็เป็นเรื่องที่สำคัญ เช่นถ้าเราเลือกดินที่มีซัลเฟตปนอยู่ เวลาเผาเราก็จะได้ SO3, SO2 แน่ หรือเลือกวัตถุดิบในเคลือบบางตัวที่มีกาซออกไปเช่นโดโลไมท์ หินปูน ก็มีโอกาสที่สัดส่วนของ CO:CO2 เปลี่ยนแปลงไปได้