กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: ช่วยอธิบายการวิเคราะห์ปริมาณผลึกด้วยเทคนิค Rietveld refinement หน่อยค่ะ
นักศึกษา  |  10 สค 54 - 23:34:02  
ตอบกระทู้
  ความคิดเห็นที่ 2   |  09 กพ 56 - 17:04:53  

ช่วยอธิบาย2เทคนิคนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ

Pawley and Rietveld refinements

  ความคิดเห็นที่ 1 ศุภฤกษ์  |  19 กย 54 - 15:53:35  
Rietveld refinement คือการจำลองรูปแบบการเลื้ยวเบนของ X-ray (X-ray Diffraction) เพื่อนำมาเทียบกับ รูปแบบการเลื้ยวเบนของ X-ray ที่ได้จากการวัดชิ้นงานของเราจนกว่าจะได้รูปแบบการเลี้ยวเบนที่เหมือนกันมากที่สุดก็จะทำให้เราทราบปริมาณของผลึกหรือสารประกอบต่างๆ ในวัสดุครับ ส่วนการจำลองรูปแบบการเลี้ยวเบนของ X-ray นั้นจะใช้ข้อมูลหลายส่วนมาก ไม่ว่าจะเป็นชนิดและจำนวนของสารประกอบในวัสดุ, โครงสร้างผลึกของวัสดุ, ปริมาณของสารประกอบแต่ละชนิดในวัสดุ เป็นต้นครับ โดยที่เราสามารถใช้โปรแกรมในการช่วยจำลองได้ครับ มีทั้งที่ Free และเสียเงินครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการหาค่าโดยใช้วิธีทางอ้อมนะครับ เรื่องของความถูกต้องของค่าที่ได้จากโปรแกรมขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากครับ