กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: ค่า COE ระหว่างเตาTunnel และเตา Roller
Bome  |  17 ตค 55 - 15:56:51  
เรียนถามดังนี้ค่ะ
1. ค่า COE ระหว่างดินกับเคลือบควรต่างกันเท่าใด
2.ค่าCOE ของดินและเคลือบที่เผาเตา Tunnel กับที่เผาที่เตา Roller จะต่างกันหรือไม่ เพราะอะไร

ตอบกระทู้
  ความคิดเห็นที่ 1 คชินท์  |  19 ตค 55 - 20:19:10  
หนูถามเหมือนเวลาอาจารย์ออกข้อสอบให้นิสิตตอบเลย
1, ค่า COE ระหว่างเนื้อดินกับเคลือบนั้นควรปรับให้COE ของเนื้อดินมีค่าสูงกว่าเคลือบอย่างน้อย 7-10% แต่อาจกว้างกว่านี้ได้ขึ้นกับกระบวนการขึ้นรูป การเผา เพราะเวลาเราหา COE เราอาจขึ้นรูปแตกต่างจากกระบวนการขึ้นรูปจริงของเราได้ เช่นทำชิ้นงานหา COE โดยการหล่อแบบ แต่กระบวนการจริงอาจใช้การรีดและปั้น ดังนั้นถ้าจะให้ค่าที่ใกล้เคียง ควรใช้ชิ้นงานที่ขึ้นรูปจริงๆจาก production เลยจะดีกว่า
2. การเผาด้วยเตาอุโมงค์กับเตา roller ถึงแม้ใช้เนื้อดินเหมือนกัน ขึ้นรูปเหมือนกัน แต่ค่าCOE ก็อาจแตกต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ขึ้นกับเฟสภายในที่เกิดขึ้นในเนื้อดินหลังการเกิดปฏิกิริยา โดยปกติในเนื้อดิน vitreous china, stone ware, porcelain เมื่อเผาถึงจุดสุกตัว(ในที่นี้หมายถึงtime-temp เหมาะสมในช่วง Firing) จะเกิด glassy phase, mullite phase, free quartz ในสัดส่วนที่แตกต่างกันไป ซึ่งสัดส่วนที่แตกต่างของเฟสเหล่านี้ โดยเฉพาะ free quartz จะทำให้ COE ของเนื้อดินเปลี่ยนไป ดังนั้นเราอาจตอบไม่ได้ว่าเผาเตาไหนแล้วค่า COE เตาไหนสูงกว่า เพราะเตาอุโมงค์เผานานแต่ temp อาจต่ำ เตา roller เผาเร็วแต่temp สูงกว่า
แต่ถ้า heat work จาก buller ring เท่ากัน เตาอุโมงค์จะเกิดการ sintering ได้ดีกว่าเพราะเวลาในช่วง soaking มีส่วนที่ทำให้การ sintering ดี ถ้าจะศึกษาเรื่องนี้ให้ลึกควรนำชิ้นงานหลังเผาของแต่ละเตาไปทำ SEM และหาสัดส่วนของเฟสทั้งสามที่กล่าวมาแล้ว