กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: วิธีหา % ของ Al และ Si ใน Metakaolin
Aggregate  |  18 ตค 55 - 10:31:25  
คือว่า...Metakaolin ได้มาจากดินขาวเผาแล้ว (Kaolin / Calcined) จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเคมีของดินขาวก่อนเผาพบว่ามี % ของ Al และ Si ในเนื้อดินค่อนข้างสูง แล้วเมื่อทำการเผา Calcination เพื่อให้เกิด Metakalin ผลวิเคราะห์องค์ประกอบเคมียังคงพบว่าปริมาณของ Al และ Si  สูงขึ้นเล็กน้อย อยากจะถามว่า ดินขาวก่อนเผาควรจะมี % ของ Al และ Si เท่าไรถึงเรียกว่า Kaolin และหลังเผาไล่น้ำออก มี Al และ Si เท่าไร ถึงเรียกว่า Metakaolin และ การหาอัตราส่วน % ของ Al และ Si ใน Kaolinite จากสูตร Al2O3.2SiO2.2H2O และ Metakaolin จากสูตร Al2O3.2SiO2 หาไงครับ
ขอบคุณครับสำหรับคำตอบตอบกระทู้
  ความคิดเห็นที่ 1 วิรัช  |  30 ตค 55 - 06:18:23  
ความจริงคำตอบอยู่ในคำถามนั่นแหละครับ
ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ไม่ว่าจะเป็นแบบ XRF หรือ ICP มันบอกถึงปริมาณของ Oxide ในดิน

การที่มี Al Si สูงก็ดีแล้วครับ เพราะว่าบ่งบอกถึงว่า เรามีปริมาณ Kaolin ในดินของเราเท่าไร ซึ่งสามารถคำนวณหาได้คือ กำหนดให้ Kaolin ตามทฤษฏีมี Alumina อยู่ 39.53% และมี Silica อยู่ 46.51% และมี LOI จากน้ำอีก 13.95% โดยใช้ MW ของแต่ละตัวครับ

ในความเป็นจริงหากเผาดินขาวที่อุณหภูมิพอดีก็จะทำให้เกิด Mullite อาจเป็น Mullite แบบ 3:2 หรือ 2:1 แล้วแต่ Impurities

โดยทั่วไปถ้าจะหาปริมาณของ Mullite ก็ให้สมมติว่ามันเป็นแบบ 3:2 โดยต้องหาปริมาณ Kaolin ในดินจาก Chemical ก่อน เพราะจะได้ Kaolin สำหรับ Mullite และ Free Quartz ที่เป็นแก้ว