กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: อยากทราบการหาค่าการหดตัวของดินและการดูดซึมนํ้า
เด็กหัดมือใหม่  |  27 ธค 55 - 17:39:31  
อยากทราบว่าการคำนวณหาค่าการดูดซึมนํ้าและการหดตัวของดินคำนวณอย่างไรค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ตอบกระทู้
  ความคิดเห็นที่ 1 kachin  |  31 ธค 55 - 03:51:23  
water absorptionหาโดยการนำชิ้นงานหลังเผาไปต้มในน้ำเดือด 5 ชั่วโมงแล้วแช่ทิ้งไว้ให้ครบ 24 hr
 หลังจากนั้นนำชิ้นงานมาซับน้ำด้วยผ้าที่หมาดๆแล้วจึงนำไปชั่ง
%water ab= (wtหลังต้ม - wt ก่อนต้ม)/wt ก่อนต้ม x100

การหดตัวของดิน แบ่งเป็นสองช่วงคือการหดตัวหลังอบแห้ง กับการหดตัวหลังเผา
การหดตัวหลังอบ= (green size -dry size)/green size  x100
การหดตัวหลังเผา= (dry size- fire size)/dry size  x100