กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: ความแตกต่างอุณหภูมิการเผา
เด็กเตาเผา  |  15 มค 56 - 15:22:15  
ขอสอบถามอาจารย์คชินทร์ค่ะ อยากทราบว่าปกติอุณหภูมิการเผาBiscuit wareกับอุณหภูมิการเผาWhite ware
ของเซรามิกประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ต้องต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์คะ  และถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภท Bone China
ล่ะคะอุณหภูมิต้องต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์คะ
ตอบกระทู้