กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
OBM การสร้างแบรนด์ของตนเองเพื่อความภาคภูมิใจ

OBM การสร้างแบรนด์ของตนเองเพื่อความภาคภูมิใจ
ดร. คชินท์ สายอินทวงศ์เราคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับคำว่า OEM (Original Equipment Manufacturer) ซึ่งก็คือการรับจ้างผลิตนั่นเอง ในบ้านเรามีโรงงานเซรามิกที่เป็น OEM อยู่มากมาย ทั้งในอุตสาหกรรมถ้วยชาม สุขภัณฑ์ กระเบื้อง ของตกแต่ง หรือแม้กระทั่งแผ่นรองเผา ในความเป็นจริงแล้วการเป็นผู้ผลิตแบบ OEM เราจะได้ประโยชน์ในแง่การเรียนรู้รูปแบบที่ทางผู้จ้างผลิตออกแบบมาให้ ได้ใช้เครื่องจักรที่เราลงทุนให้มีประสิทธิภาพเต็มที่ ได้ให้คนงานมีงานทำต่อเนื่องเพื่อพัฒนาฝีมือและทักษะเนื่องจากงานทางเซรามิกต้องอาศัยฝีมือของพนักงานปฏิบัติการค่อนข้างมาก ประโยชน์อีกด้านก็คืออย่างน้อยให้บริษัทมีกระแสเงินสด (Cash flow) หมุนเวียนใช้งานอยู่ภายในไม่ให้เกิดเงินขาดมือ แต่เมื่อเราทำงานแบบ OEM มาแล้วระยะหนึ่ง เราก็ควรมีทักษะ มีมุมมองที่ชัดเจนมากขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบและดีไซน์ที่เป็นของตนเองเพื่อนำไปเสนอลูกค้าต่อไป ถ้าเราทำได้ดีในระดับนี้นั่นหมายถึงเรากำลังก้าวข้ามการรับจ้างผลิตไปสู่การออกแบบสินค้าได้ด้วยตนเอง หรือเรียกว่า ODM (Original Design Manufacturer) ซึ่งการจะสามารถพัฒนารูปแบบและดีไซน์ด้วยตนเองนั้นจะต้องมีทีมนักออกแบบและผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) มีแรงบันดาลใจ แรงจูงใจรวมทั้งพรสวรรค์ในการคิดผลงาน

[ อ่านเพิ่มเติม PDF ไฟล์ (293 KB), MS Word ไฟล์ (486 KB) ]